19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Kayserililer Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN…

Mustafa Kemal, içinde milli bir sır gibi taşıdığı Cumhuriyet’e gidebilmek için 16 Mayıs 1919’da Samsun’a hareket ettiğinde, İstanbul, İngiliz işgali altındaydı. Paşam, bu işgalcileri “geldikleri gibi göndermek” için Ulusal Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun’a ayak bastığı gün bayram ilan edilince, bunu Türk Gençliğine armağan etmiştir.

Türk Gençliğine “Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek” vazifesini birinci görev olarak vermiştir. Her zaman genç kalan bizlerin birinci ve değişmez vazifesi Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini sonsuza değin korumak ve savunmaktır. Türk bağımsızlığı deyince bunu sadece ekonomik bağımsızlık olarak da düşünmemek gerekir. Elbette iktisadi anlamda da tam bağımsız olmalıyız, ekonomik yaşama ilişkin bütün faaliyet, eylem ve kararlarımız Türk bağımsızlığı hedefinden sapmamalıdır. Ama bu bağımsızlık aynı zamanda kültürel bakımdan da bağımsızlıktır. Yani kültürel varlığımızı da korumalı ve Batının Kültür Emperyalizminin yanı sıra Arap Kültür Emperyalizmine karşı da korumalıyız. Kültürümüzün önemli unsuru olan dilimizi de yabancı dillerin etkisinden arındırmalı, yalın bir Türkçeyi konuşmalı ve Karamanoğlu Mehmet Beyin, “Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır” şeklindeki buyruğunu da bağımsızlığımızın bir gereği olarak görmeliyiz. Türk Cumhuriyeti ise uğruna Ulusal Kurtuluş Savaşı verdiğimiz, misakı milli sınırlarımız içindeki demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini taşıyan Cumhuriyetimizdir. Bu Cumhuriyetin korunmasının çimentosu ise, Atatürk’ün anladığı gibi Türk Milliyetçiliğidir.

Kayserililer olarak bizler, bu bayramımızı sadece Atatürk’ü anmak olarak değil, O’nu anmanın yanı sıra anlamak, O’nu çağdaş bilimin geldiği aşamayla yorumlamak, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımızda uygulamak ve gelecek nesillere aktarmak olarak algılıyoruz. Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin bekçisiyiz.

Bu bağlamda Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bir kez daha kutluyoruz.

Kayserililer Yardımlaşma, Dayanışma ve

Kültür Derneği Adına

Mustafa ALPAR

Dernek Başkanı

Kategoriler: Haberler