Seçimler ve Kırmızı Çizgilerimiz

Kayserililer Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Sevgili hemşerilerim,

1946’da çok partili siyasal hayata başlayan ülkemizde, 77 yıldır demokrasinin, seçimler yoluyla kurumlaşmaya çalıştığı söylenebilir.

Bu süreçte, demokrasimizi kesintiye uğratan 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 , 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve muhtıraları yaşanmıştır. Milli iradenin gerçekleşmesi ancak ve ancak seçimler yoluyla gerçekleşebilir. Seçimlerde milli iradeyi gerçek dışı beyanlarla, hilelerle, yalanlarla ve somut fiillerle etkilemeye yönlendirmeye çalışmak ile yukarıda saydığımız darbe ve muhtıraların, mahiyet itibariyle farklı olmadığını değerlendiriyoruz.

Mersin’deki Kayserililer olarak toplumsal yaşamın sadece ticari boyutunda değil, üretimde, tüketimde, bürokraside ve elbette siyasette de etkili yerlerde bulunan kardeşlerimizle gurur duymaktayız. Siyasal yaşamda yer alan hemşerilerimizin Mersin siyasetine renk ve nitelik kattığı her kesimce kabul ve beyan edilmektedir.

Anayasamızın 68 inci maddesine göre “Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır”. Her birimizin farklı farklı görüşlerinin olması ve bu bağlamda da farklı siyasal partilere oy vermemiz demokrasinin gereğidir.

Dernek olarak dört temel kırmızı çizgimizi “vatan, millet, bayrak ve Atatürk” olarak ilan ettiğimiz herkesçe bilinmektedir. Hangi siyasi partiye yakınlık duyarsa duysun, hangi siyasal parti içinde aktif görev almış olursa olsun, tüm hemşerilerimizi, derneğimizin bu kırmızı çizgilerine uygun davranmalarını bekliyoruz.

UNESCO “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu”, 2023 yılını Büyük Türk Ozanı Âşık Veysel’e atfetmiştir. Veysel Babanın şu dörtlüğü bizim kulaklarımızda küpedir.

KİM OKURDU, KİM YAZARDI,

BU DÜĞÜMÜ KİM ÇÖZERDİ,

KOYUN KURT İLE GEZERDİ,

FİKİR BAŞKA BAŞKA OLMASA.

Demokrasinin ilk boyutu seçimler yoluyla rekabet ise ikinci önemli boyutu da hoşgörü ve tahammüldür.

Tüm hemşerilerimi bu süreçte itidalli olmaya, barış ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara karşı uyanık olmaya davet ediyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mustafa ALPAR

Kayserililer Yardımlaşma, Dayanışma ve

Kültür Derneği Başkanı

Kategoriler: Haberler