Hakkımızda

Hakkımızda

       Derneğimizin kuruluşu ile ilgili çalışmalara çok önceden başladık. Önceliklerimizi, ilkelerimizi, temel anlayışımızı ortaya koyduktan sonra Cumhuriyet Bayramımızın 96. yılında, yani 29 Ekim 2019’da derneğimizi kurduk.

      Kuruluş için hazırlık sürecinde, Kayseri’de görev yapmış, Kayseri’de veya Kayseri’den evlenmiş, sonrasında Kayseri’ye ve Kayserililere gönül vermiş birçok insan olduğunu gördük. Yine Kayseri’ye sınır illerden olup çalışma ilişkileri, endüstri ilişkileri, ticari ilişkileri Kayseri olan birçok insanın da kendini Kayserili olarak ifade ettiğini gözledik. Bu gözlemlerimize ve beklentilerimize dayanarak Anadolu kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, sanatını, zanaatını, ticari ve üretim ahlakını benimseyen herkese derneğimizin kapısını açık olmasına karar verdik. Üye olmak için doğduğu yer, büyüdüğü yer, okuduğu yer gibi koşullar koymadık.

      Kayseri, yüzyıllardır ticaretin, zanaatin, başta tıp olmak üzere eğitimin ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra da özellikle Sümer Bez Fabrikası ve Kayseri Tayyare Fabrikasının katkılarıyla sanayinin de merkezi olmuştur. Tarih boyunca, hanları, hamamları, kervansarayları, kümbetleriyle İpek Yolunun en önemli duraklarından birisi olan Kayseri, gelişimini sadece eğitimde değil hayatın her alanında göstermiştir. Örneğin 1950’li yılların efsanevi Kayseri Belediye Başkanı Osman KAVUNCU, tüm Üniversitelerimizde Belediyecilik dersleri alanlar ve verenler tarafından ezbere bilinir. Osmanlı’nın hemen tüm önemli yapılarında Mimar Sinan’ın imzasının olması da tesadüf değildir. Yine ticaret deyince akla hemen Kayseri ve Kayserililer gelir. Ticarette başarı, son tahlilde pazarlıktaki başarıdır. Pazarlıktaki başarı ise uzlaşma kültürünün oluşmasını ve gelişmesini sağlamaktadır. İşte bütün bunlar derneğimizin birinci amacını; Kayseri’nin ve Kayserililerin bu değerlerini korumak, geliştirmek ve olabildiğince Mersinimize katkılarını arttırmak olarak belirlememizi sağlamıştır.

      Mersin ise Cumhuriyetimizin kuruluşunda küçük bir kasaba hüviyetinde iken süreç içinde,
ülkemizin her yerinden aldığı göçlerle bugün en önemli ve en büyük şehirlerimizden birisi haline gelmiştir. Tarımı, narenciyesi, serbest bölgesi, limanı ile önemli bir merkez olmasının yanı sıra demografik farklılığı, etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkları olan bu çeşitliliği bir uzlaşma, barış ve kardeşlik içinde bir arada tutabilmesiyle örnek bir demokrasi abidesidir. Aynı mezarlıkta üç büyük dinin mensuplarının yan yana mezarlarının bulunması, dünyada çok zor rastlanan bir hoşgörü örneğidir. İşte derneğimizin ikinci amacı da Mersinimizin bu özelliklerini Kayserimize katkı olarak sunabilmektir.

      Vatan, millet, bayrak ve Atatürk, ortalama her bir Kayserili ve Mersinli gibi, derneğimizin de olmazsa olmazlarıdır.
      Bu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için öncelikle hem Kayseri hem de Mersin Valilerini ve
Büyükşehir Belediye Başkanlarını ziyaret ettik. Sonrasında her iki ildeki Kaymakamları, Belediye Başkanlarını, Sanayi ve Ticaret Odalarını, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının yöneticilerini, kanaat önderlerini ziyaret ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Böylece her iki ilimiz arasında yaşamın her alanında bir köprü görevi üstlenmeyi istiyoruz, kısa bir süre içinde bunu başarmaya doğru güçlü göstergeler olduğunu görmeye başladık. Kayseri’yi Mersin’de, Mersin’i de Kayseri’de daha çok tanıtmak istiyoruz.

      Yönetim yapımız ise hemen her kesimden meslek sahibi olan, toplumda saygın bir karşılığı
olan hemşerilerimizden oluşmaktadır. Ancak her bir üyemizi, Yönetim veya Denetim Kurulu Üyesi gibi görüyoruz, onlar da kendilerini öyle görüp tüm çalışmalarımıza etkin destek veriyorlar.

      Kayserililer olarak şimdiye değin Mersinimize yük olmadık, hiçbir asayiş sorunu içinde yer almadık, her zaman Mersinimizin yükünü almaya, yüküne omuz vermeye çalıştık. Bundan böyle de bu omuz vermeyi, güçlü bir kurumsal yapı ve planlama içinde verebilmek için derneğimizi kurduk. Erciyes’ten Toroslar’a uzanan köprüye bir taş; Karacaoğlan’dan Dadaloğlu’na uzanan sese bir nefes olmak istiyoruz.

Tüm hemşerilerimizi, çabalarımıza omuz vermeye davet ediyoruz.
Mersin ve Kayseri kamuoylarına saygılarımızla arz ederiz.