MTSO VE AYHAN KIZILTAN

Kayserililer Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Ülke gelişiminin en önemli kurumlarından birisidir ticaret ve sanayi odaları. Bir kentin havası, iklimi, denizi, tarihi ve bedii eserleri harika olabilir. Ancak bunlar bir “değer” haline getirilip pazarlanamıyorsa orada turizmden bahsetmek kolay değildir. Yine bir kentin toprağı çok ve verimli olabilir, iklimi yılda birkaç kez ürün elde edilmesine olanak sağlayabilir, su potansiyeli sulanamayan tek karış toprak bırakmayacak nicelikte olabilir, ancak bunların hepsi bir araya getirilerek bir “değer”e dönüştürülemiyorsa o kentin tarımsal potansiyelinin yüksekliği de bir anlam ifade etmeyecektir. Aynı şeylerin sanayi için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Bunların bir değere dönüştürülmesi için gereken unsurlardan birisi emek ise diğeri de iş insanı olarak nitelediğimiz ticareti ve sanayii meslek edinmiş insanlardır. Bu yüzden bir kentin ticaret ve sanayi insanlarının anayasal örgütü olan ve kamu kurumu niteliğindeki ticaret ve sanayi odaları çok önemlidir. Bunların birlik ve dayanışma içinde kentin gelişmesine katkıları yadsınamaz. Bilginin, tecrübenin edinilip değerlendirildiği ve gelecek kuşaklara aktarıldığı bu kurumlarımızın kendi dışındaki diğer ekonomik aktörlerle ilişkileri de çok önemlidir. Yani ticaret ve sanayi odaları, kendi içlerine kapanmış, otarşik bir yapı olarak varlığını sürekli ve meşru olarak idame ettiremez. Üretimin en önemli kesimleri olan tüm emekçilerle, esnaflarla, memurlarla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle, siyasal partilerimizle anlamlı ilişkiler ve iletişim kurabilmesini, buralardan aldıkları olanakları ticari ve sınai faaliyetlere aktarabilmesini, başarılı olabilmelerinin en önemli unsuru olarak görüyoruz. Ticaretin ve üretimin en güçlü olduğu illerin başında olan Kayserililerin Mersin’deki temsilcileri olarak, bizim değerlendirmemiz bu yöndedir.

Sayın Ayhan KIZILTAN, görev yaptığı süre içinde, toplumun tüm kesimleriyle sıcak ilişkiler kurabilmiş, MTSO’muzun tanınırlığını en üst düzeye çıkarma başarısını göstermiş bir değerli iş insanıdır. Kendisine bir dönem için daha verilen bu görev süresince, önceki başarılarını çok daha yükseklere çıkaracağına olan inancımız tamdır. MTSO’nun başarısını kendi başarımız olarak gördüğümüzden, bu süreçte bizim üzerimize düşen ne varsa büyük bir onurla yerine getireceğimizin de bilinmesini isteriz.

Bu duygu, düşünce ve değerlendirmelerle Sayın Ayhan KIZILTAN’ı ve ekibini kutluyor, onların ve MTSO’muzun başarılarını diliyoruz.

Mustafa ALPAR
Kayserililer Yardımlaşma, Dayanışma
Ve Kültür Derneği Başkanı

Kategoriler: Haberler